ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Автор: 
Богославець О. Г.

УДК 338.48-53

Анотація. У статті досліджено теоретичні і практичні питання визначення напрямів розвитку туристсько-рекреаційного комплексу України в умовах трансцендентної економіки України.

Ключові слова: рекреація, рекреаційні послуги, рекреаційні ресурс, багаторівнева модель надання рекреаційних послуг.

Summary. The article explored the theoretical and practical questions to determine the directions of the development of tourist-and-recreation complex of Ukraine in current conditions of Ukrainian economy.

Key words: recreation, recreation services, recreational resources, multilevel model of providing recreation services.

Богославець Оксана Григорівна, асистент кафедри регіональної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 03068, Україна, Київ, проспект Перемоги, 54/1. Наукові інтереси: розвиток рекреаційно-туристичного комплексу.

Богославець  О. Г ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ/ О. Г. Богославець// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1 (17). — С. 56—60.

Файл статьи: