ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Автор: 
Антошкина Л. И.
Автор: 
Беседін В. Ф.

УДК 339.133

Анотація. У статті розглядаються економічні категорії попиту і пропозиції, показується їх динаміка і впливна економічний розвиток та наводяться заходи щодо стимулювання сукупного попиту і сукупної пропозиції.

Ключові слова: сукупний попит, сукупна пропозиція, державне регулювання ринкової економіки, споживчий попит, ціна.

Summary. Demand and supply in the system of state regulation are considered. In the article the economic categories of demand and supply their dynamic and influence on economic development is shown, and actions for stimulation of total demand and total supply are given.

Key words: total demand, total supply, state regulation of market economy, consumer demand, price.

Антошкіна Лідія Іванівна, ректор Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка вищої освіти, стратегічне управління підприємством.

Антошкіна Л. І., Беседін В. Ф.  ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ/ Л. І. Антошкіна, В. Ф. Беседін // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1 (17). — С. 46—52.

Файл статьи: