ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ НА ДОВГОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ

Автор: 
Пенькова О. Г.

УДК 338.27

Анотація. У статті обґрунтовано методи, моделі та логіку прогнозування основних макроекономічних показників на довгостроковий період. За пропонованим логікою і модельним апаратом проведено експериментальні розрахунки ВВП до 2030 року за інерційним сценарієм розвитку.

Ключові слова: моделі прогнозування, макроекономічні показники, довгостроковий період.

Summary. In the article the methods, models and the logic of forecasting the main macroeconomic indicators for the long term. The proposed logic and the model unit, experimental estimates of GDP by 2030 the inertia scenario development.

Key words: forecasting models, macroeconomic indicators, long-term period.

Пенькова Оксана Георгіївна, докторант кафедри економічної теорії Уманського національного університету садівництва, кандидат економічних наук, доцент. 20300, м. Умань, Черкаська область, вул. Жовтнева, буд. 80, кв. 10.

Наукові інтереси: стратегії соціально-економічного розвитку на макрорівні.

Пенькова О. Г.  ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ НА ДОВГОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ / О. Г. Пенькова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С.83—89.

Файл статьи: