ПРЯМЕ СТРАХУВАННЯ» ЯК НОВИЙ КАНАЛ ПРОДАЖУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Автор: 
Лепілкін С. В.

УДК 339.138

Анотація. У статі розглянуто специфічний канал продажу страхових послуг — «пряме страхування». Проаналізовано його сутність та особливості розвитку. На основі наведеного матеріалу та поточної ситу-ації на вітчизняному страховому ринку розглянуто можливості розвитку «прямого страхування» в Україні.

Ключові слова: пряме страхування, канал продажу, сервіс, страховий ринок, андерайтинг.

Summary. «Direct insurance», the specific sales channel of insurance services, is viewedin this article. Its main point and development specific are analyzed. Basing on given material and current situation on the market, possibilities of «direct insurance» development in Ukraine are determined.

Key words: directinsurance, saleschannel, service,insurancemarket, underwriting.

Лепілкін Сергій Вікторович, аспірант кафедри маркетингу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 04111, Україна, м. Київ, вул. Салютна, 4а, кв. 111.

Наукові інтереси: маркетинг у страхуванні, дослідження страхового ринку.

Лепілкін С. В.  «ПРЯМЕ СТРАХУВАННЯ» ЯК НОВИЙ КАНАЛ ПРОДАЖУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ/С. В.Лепілкін// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1 (17). — С.121—125.

Файл статьи: