РАДАРНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: 
Крикуненко Д. О.

УДК 331.44

Анотація. В науковій статті було досліджено тлумачення поняття «трудових ресурсів підприємства». Проаналізовано основні методологічні підходи щодо оцінки потенціалу трудових ресурсів підприємства. Запропоновано якісно новий, графічний (радарний) метод оцінки потенціалу трудових ресурсів.

Ключові слова: трудові ресурси, оцінка потенціалу, радарний метод, персонал.

Summary. In this scientific article has been investigated the interpretation «an enterprise manpower». Analyzed the basic methodological approaches, estimations potential of enterprise manpower. We propose a new, graphical (radar) method for estimating the potential of enterprise manpower.

Key words: manpower, potential estimation, radar method, the personnel.

Крикуненко Дмитро Олександрович, старший   викладач кафедри менеджменту і маркетингу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій. 50031, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, м-н. 5 Гірницький, буд. 27, кв. 89. Наукові інтереси: дослідження у сфері мотиваційного менеджменту персоналу, процесів підвищення креативності персоналу, оцінка трудового потенціалу підприємств.

Крикуненко Д. О. РАДАРНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА/ Д. О.Крикуненко//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С.117—121.

Файл статьи: