СПОЖИВЧА ЦІННІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Автор: 
Соломянюк Н. М.
Автор: 
Сологуб О. П.

УДК 338.534

Анотація. Метою статті є дослідження споживчої цінності як складової процессу ціноутворення, аналіз елементів ланцюга споживчої цінності та можливих механізмів, що їх формують.

Ключові слова: цінова політика, ціноутворення, споживча цінність.

Summary. The purpose the article is research of consumer value as a constituent process of pricing, analyse is to elements chain of consumer value and possible mechanisms, that the yare formed.

Key words: price policy, pricing, consumer value.

Соломянюк Наталія Миколаївна, доцент кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій, кандидат економічних наук, доцент. 01015, м. Київ, вул. Цитадельна, 5/9, кв. 6.

Наукові інтереси: маркетинг, маркетингове планування, поведінка споживачів, підприємницька безпека, ціноутворення.

Сологуб Олена Петрівна, завідувач кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій, доктор економічних наук, професор. 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68.

Наукові інтереси: продуктивність регіональної економіки, демографічні інтереси.

Соломянюк  Н. М., Сологуб О. П. СПОЖИВЧА ЦІННІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ/ Н.М.Соломянюк О.П.,Сологуб//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С.144—145.

Файл статьи: