СУТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Автор: 
Клименко А. А.

УДК 631.6

Анотація. У процесі оптимізації землекористування за рахунок правильної організації території, раціонального використання землі створюються умови для виконання виробничої програми виробництва продукції з максимальною ефективністю та поліпшується використання всіх засобів виробництва.

Ключові слова: деградація, динаміка, ефект, ефективність, меліорація, моніторинг, ресурси, родючість, хімізація.

Summary. When optimizing the land resources, the rational use of land and the, the conditions for the production program are examined with maximum efficiency and improvesthe using of all kinds of production.

Key words: degradation, dynamics, impact, efficiency, reclamation, monitoring resources, fertility, chemicalization.

Клименко Анна Анатоліївна, старший викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка сільського господарства.

Клименко А. А. СУТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА/А.А.Клименко// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С. 69—73.

Файл статьи: