ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПОТЕНЦІАЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІЗОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Автор: 
Гречина І. В.

УДК 168.4:005

Анотація. У статті розкрито теоретичне обґрунтування концепції потенціалогічного аналізу потенціалу організованості економічної системи.

Ключові слова: потенціал, економічна система, потенціал системи управління, потенціал організованості, потенціалогічний аналіз, модальність, потенції, потенціації.

Summary. The theoretical ground of conception of potentiology analysis of potential of good organization of the economic system is exposed in the article.

Key words: potential, economic system, potential of control system, potential of good organization, potentiology analysis modality, potencies, potentiality.

Гречина Ірина Вікторівна, доцент кафедри контролю і АГД Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, кандидат економічних наук, доцент. 83092, м. Донецьк, вул. Полоцька, буд. 16, кв. 45.

Наукові інтереси: проблеми аналізу потенціалу економічних систем. Проблеми дослідження інвестиційної привабливості підприємств.

Гречина І. В.  ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІ ПОТЕНЦІАЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІЗОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ/ І. В. Гречина// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С.100—104.

 

Файл статьи: