ЗМІНА МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ОРІЄНТИРИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор: 
Ніколенко Л. М.

УДК 338.2:336.254

Анотація. Визначено необхідність і розроблено рекомендації щодо зміни моделі державної інноваційної політики в умовах глобалізації. Виділено орієнтири для удосконалення заходів державного регулювання інноваційної діяльності в Україні.

Ключові слова: інноваційна діяльність, державна інноваційна політика, глобалізація.

Summary. Tthe need and recommendations for changes the model of the state innovation policy in the conditions of globalization was identify. Allocated targets for the improvement of state regulation of innovation activity in Ukraine.

Key words: innovation, state innovationpolicy, globalization.

Ніколенко Людмила Миколаївна, аспірат кафедри менеджменту і господарського права Донецького національного технічного університету. 83050, м. Донецьк-50, вул. Університетська, буд. 44, кв. 12.

Наукові інтереси: державна інноваційна політика, технологічний розвиток економіки, глобальні технологічні зрушення, регулювання міжнародного трансферту технологій.

Ніколенко Л. М. ЗМІНА МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ОРІЄНТИРИ ДЛЯ УКРАЇНИ / Л. М. Ніколенко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С. 79—83.

Файл статьи: