Социальный капитал предприятия: преимущества и риски

Автор: 
Баланда А. Л.
Автор: 
Надрага В. И.

УДК 331.477.05

 

Аннотация. В статье проведен комплексный анализ социального капитала предприятия как научной категории. Обоснована необходимость изучения не только его преимуществ, но и рисков для предприятия.

Ключевые слова: социальный капитал, предприятие, риски.

Summаry. On the basis of the spent analysis positive and negative aspects of functioning of the social capital at enterprise level are allocated. As in structure of the social capital horizontal communications prevail, its converting in the economic capital can occur only at microlevel.

Key words: the social capital, the enterprise, risks.

Баланда Анатолій Людвигович, професор кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту та бізнесу, доктор економічних наук, професор.71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: соціальна економіка, соціальна політика, економіка праці.

Надрага Василь Іванович, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, кандидат наук з державного управління, доцент. 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 60.

Наукові інтереси: теорія соціальних ризиків, державне управління в соціальній сфері.

Баланда А. Л., Надрага В. И. Социальный капитал предприятия: преимущества и риски \ Баланда А. Л., Надрага В. И. \\ Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2013. — №1(21). — С.15—19.

Файл статьи: