Аналіз і моделювання росту економіки

Автор: 
Каткова Т. І.
Автор: 
Чиріков О. Ю.


УДК 338.22.021.2

Анотація.
Увага зосереджена на важливій галузі досліджень, що викликана фінансовою кризою: взаємодії на фінансових ринках. Стаття носить теоретичний характер, досліджує нові ідеї та думки, розглядає їх кількісні характеристики, досліджуючи значення різних фінансових і ринкових відносин в моделях загальної динамічної та стохастичної рівноваги.

Ключові слова:
фінансова криза, ринки капіталу, прогнозування, емпіричні методи, динамічні моделі рівноваги.

Summary.
This paper focused on an important area of research stimulated by the financial crisis: understanding the role of financial market frictions. The article is of a theoretical in nature, exploring new ideas and views and considers are more quantitative in nature, exploring the significance of different financial market frictions in dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models.

Key words:
financial crisis, capital markets, forecasting, empirical methods, dynamic equilibrium models.

Каткова Тетяна Ігорівна,
завідувач кафедри математики та математичних методів Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат педагогічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси:
застосування математичних методів та моделей при вивченні проблем і перспектив розвитку підприємств.

Чиріков Олександр Юрійович,
старший викладач кафедри математики та математичних методів Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси:
застосування математичних методів та моделей при вивченні проблем і перспектив розвитку підприємств.Каткова Т. І. Аналіз і моделювання росту економіки / Каткова Т. І., Чиріков О. Ю. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.43-46.


Файл статьи: