Аналіз стану управління трудовим потенціалом працівників на мікрорівні

Автор: 
Ганіч Л. В.


УДК 331.522

Анотація. У статті розглянуто стан управління трудовим потенціалом працівників Донецької області. Проведенний аналіз свідчить, що в українській економіці не вистачає фахівців середньої кваліфікації, службовців, зайнятих підготовкою інформації, а також кваліфікованих робітників. Для підвищення якісного рівня трудового потенціалу працівників здійснюється їх підготовка і підвищення кваліфікації.

Ключові слова: аналіз, трудовий потенціал, якість, кваліфікація, розвиток, формування.

Summary. In the article the state of labor potential employees Donetsk region. Conducting analysis shows, the Ukrainian economy is not enough semi-skilled professionals, employees, employment training information, as well as skilled workers. To improve the quality of the labor potential employees by their training and professional development.

Key words: labor potential, quality, qualification, development, formation.

Ганіч Людмила Василівна, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Донецького національного університету, кандидат економічних наук, доцент.

85670, Донецька обл., м. Вугледар, вул. Молодіжна, буд. 18, кв. 5.

Наукові інтереси: дослідження проблем управління трудовим потенціалом на рівні держави, регіону, підприємства.


Ганіч Л. В. Аналіз стану управління трудовим потенціалом працівників на мікрорівні / Ганіч Л. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.67-70.


Файл статьи: