Ефективність ринку освітянських послуг

Автор: 
Польцин Я.

УДК 378.1

Анотація. Система освіти має вирішальний вплив на якість сформованого людського капіталу в суспільстві, саме тому на особливу увагу заслуговує проблематика, пов’язана з оцінкою якості освіти. Ясна система оцінки якості освіти повинна надавати можливість мотивувати вчителів до поліпшення якості їх роботи. Багатонадійною концепцією оцінки ефективності роботи як вчителів, так і в цілому навчальних закладів є освітня додаткова вартість. Проте впровадження цього показника на практиці у польських умовах вимагає проведення наукових досліджень в широкому масштабі. Ефективність витрат на освіту може розглядатися в різних площинах. Однією із площин оцінки ефективності витрат на освіту може бути вимір ефективності навчання. Іншою, дуже важливою площиною оцінки ефективності витрат на освіту є відповідність пропонованих школами напрямів освіти потребам ринку праці.

Ключові слова: економіка освіти, освітня додаткова вартість, ефективність витрат на освіту, ефективність роботи вчителів, якість освіти, модель оцінки навчального закладу, освітня система.

Summary. System of education has got the most important infuence for quality of society, that’s why problem of how to measure quality of education is so important. The system of measure of education’s quality should be as clear as possible. That will give teachers motivation to improve their result. The conception of effectiveness of addend value can be very useful for measuring teacher’s effectiveness but also for measuring whole education place effectiveness. Before starting to use this method in Polish reality more research must be done. Effectiveness of work can be researched from different sides. One of then can be focusing on measuring the effectiveness of teaching. Another important thing is to suit education systems to the need of job market.

Key words: economics of education, educational added value, cost-effectiveness of education, teacher performance, quality education evaluation model institution, the educational system.

Польцин Ян, доцент, науковий працівник Державної вищої професійної школи ім. Станіслава Сташіца в Пілі, виконувач обов’язків директора Інституту економіки, доктор економічних наук, доктор сільськогосподарських наук.

Державна вища професійна школа в Пилі ім. Станіслава Сташица, вул. Подхоронжих, 10; 64–920 Піла, Польща.

Наукові інтереси: економіка освіти, людський капітал, управління освітою.


Польцин Я. Ефективність ринку освітянських послуг / Польцин Я. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.47-54.


Файл статьи: