Ефективність спеціалізації та концентрації виробництва у корпоративних агроформуваннях

Автор: 
Рунчева Н. В.


УДК 631.14

Анотація. У статті розглянуто позитивні та негативні ознаки спеціалізації та концентрації виробництва у корпоративних агроформуваннях України.

Ключові слова: виробництво, спеціалізація, концентрація, кооперування.

Summary. The article examines the positive and negative attributes of specialization and concentration of production in corporate agricultural enterprises in Ukraine.

Key words: production, specialization, concentration, cooperation.

Рунчева Наталя Вікторівна, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: корпоративне управління економікою сільського господарства на регіональному рівні.


Рунчева Н. В. Ефективність спеціалізації та концентрації виробництва у корпоративних агроформуваннях / Рунчева Н. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.55-59.


Файл статьи: