Економічні відносини на ринку освітніх послуг

Автор: 
Вороновський Б. І.


УДК 657.6:006(477)

Анотація. Проаналізовано перспективи розвитку ринку освітніх послуг. Розкриті переваги та недоліки експортних операцій у сфері освіти. Розглянуто основний напрямок удосконалення ринку освітянських послуг.

Ключові слова: економіка, освітні послуги, ринок, експорт послуг, вища освіта.

Summary. The prospects of market of educational services development are analyses. Advantages and lacks of export operations are exposed in the field of education. Basic direction of improvement of market of educational services is considered.

Key words: economy, educational services, market, export of services, higher education.

Вороновський Богдан Ігорович, аспірант кафедри економіки підприємства Бердянского університету менеджменту і бізнесу.

71761, Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Виноградне, вул. Гришина, 79.

Наукові інтереси: економіка знань, маркетинг та менеджмент освітянських послуг.


Вороновський Б. І. Економічні відносини на ринку освітніх послуг / Вороновський Б. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.37-39.


Файл статьи: