Електронні системи торгів та інформаційна ефективність фондового ринку

Автор: 
Малишенко К. А.


УДК 330.142

Анотація. У статті досліджено вплив на інформаційну ефективність фондового ринку інновацій, включаючи обчислювальні, телекомунікаційні та інформаційні технології.

Ключові слова: фондовий ринок, електронні системи торгів, інтернет-трейдинг, інформаційне забезпечення фондового ринку.

Summary. In the article studied the effect on the information efficiency of the stock market innovations, including computing, telecommunications and information technology.

Key words: stock market, e-system of trades, Internet trading, informational support of the stock market.

Малишенко Костянтин Анатолійович, завідувач кафедри фінансів і кредиту РВУЗ Кримського гуманітарного університету (м. Ялта), кандидат економічних наук, доцент.

98604, Україна, АРК, м. Ялта, вул. Горького, 4/3.

Наукові інтереси: проблеми формування фондового ринку.


Малишенко К. А. Електронні системи торгів та інформаційна ефективність фондового ринку / Малишенко К. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.150-153.