Енергетична та фінансова безпека громад/регіонів. Економічні умови розвитку на місцевому рівні

Автор: 
Мєжеєвський Д. Є.
Автор: 
Пайонк К.


УДК 338.24

Анотація.
У цій статті авторами представлено проблеми розвитку відновлюваних джерел енергії, як невід’ємної частини місцевої та регіональної економіки. Грунтуючись на правових, соціальних та економічних умов розвитку на місцевому рівні, авторами характеризується вплив поновлюваних джерел енергії на виробництва фінансів громад та проаналізовано проблеми фінансово-економічної безпеки громад/регіонів.
Їх міркування були зареєстровані з великою кількістю прикладів ініціатив в діапазоні поновлюваних джерел енергії з регіону Великої Польщі.

Ключові слова:
місцева економіка, енергетична безпека, фінансова стабільність, енергії вітру, біопалива, енергії водного господарства, сонячна енергія, геотермальна енергія.

Summary.
In this article the authors introduced a problem of development of renewable energy sources as integral part of local and regional economy. Basing on legal, social and economic conditions of local development the authors characterized influence of renewable energy sources production on finance of communities and analyzed problems of financial and economic security of communities/regions. Their considerations were documented with a lot of examples of initiatives within the range of renewable energy sources from the Wielkopolska region.

Key words:
local economy, energetic security, financial security, wind energy, biofuels, water energy industry, solar energy, geothermal energy.

Мєжиєвський Донат Єжи,
проректор з дидактики і студентських справ Гуманітарно-еконономічного інституту Державної вищої професійної школи в Пилі ім. Станіслава Сташица, доктор гуманітарних наук.

Державна вища професійна школа в Пилі ім. Станіслава Сташица, вул. Подхоронжих, 10; 64–920 Піла, Польща.

Наукові інтереси:
міжнародна економічна безпека, регіональна економіка, міждержавна економічна корпоративність єврорегіонів.

Пайонк Казімєж,
науковий працівник Державної вищої професійної школи ім. Станіслава Сташіца в Пілі й Економічного університету в Познані, професор, доктор габілітований.

Державна вища професійна школа в Пилі ім. Станіслава Сташица, вул. Подхоронжих, 10; 64–920 Піла, Польща.

Наукові інтереси:
проблеми територіального самоврядування, низькоемісійної економіки, сучасного ринку праці й людського капіталу.Мєжеєвський Д. Є. Енергетична та фінансова безпека громад/регіонів. Економічні умови розвитку на місцевому рівні / Мєжеєвський Д. Є., Пайонк К. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.111-118.


Файл статьи: