Інститути і соціальні ризики в Україні: теоретичні і практичні аспекти взаємозв’язку

Автор: 
Баланда А. Л.
Автор: 
Надрага В. І.


УДК 316.48+316.4

Анотація.
Стаття присвячена аналізу особливостей впливу державних інститутів на актуалізацію соціальних ризиків. В якості основного інструментарію дослідження обрано методи теорії інституціоналізму, оскільки державні інститути відіграють ключову роль у формуванні і розвитку системи мінімізації соціальних ризиків.

Ключові слова:
соціальні ризики, країнові ризики, інститути, корупція, інституційна теорія.

Summary.
The article investigates the institutions impact on the actualization of the social risks. According to the analysis of cross-country studies the inefficiency of public institutions in Ukraine has been found, which corresponds to the exacerbation of the social risks in the country.

Key words:
social risks, country risks, institutions, corruption, institutional theory.

Баланда Анатолій Людвигович,
професор кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту та бізнесу, доктор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси:
соціальна економіка, соціальна політика, економіка праці.

Надрага Василь Іванович,
провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, кандидат наук з державного управління, доцент.

01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 60.

Наукові інтереси:
теорія соціальних ризиків, державне управління в соціальній сфері.Баланда А. Л. Інститути і соціальні ризики в Україні: теоретичні і практичні аспекти взаємозв’язку / Баланда А. Л., Надрага В. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.26-31.


Файл статьи: