Математична модель оптового товарообороту підприємств торгівлі України

Автор: 
Курова Т. Г.
Автор: 
Заболотня К. О.


УДК 339.332

Анотація. Розглянуто структуру оптового товарообороту підприємств торгівлі України. Побудовано математичну модель оптового товарообороту України.

Ключові слова: товарооборот, підприємство, торгівля, база, ринок, оптовий, дистриб’ютори.

Summary. It was considered the structure of the wholesale turnover of enterprises of trade in Ukraine. We built a mathematical model of wholesale turnover of Ukraine.

Key words: turnover, enterprise, trade, database, market, wholesale, distributors.

Курова Тетяна Григорівна, старший викладач кафедри математики і математичних методів Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: математичні методи і моделі в економіці.

Заболотня Катерина Олександрівна, старший викладач кафедри математики та математичних методів Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: застосування математичних методів і моделей при вивченні проблем і перспектив розвитку підприємств.


Курова Т. Г. Математична модель оптового товарообороту підприємств торгівлі України / Курова Т. Г., Заболотня К. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.70-73.


Файл статьи: