Методологія розвитку та реалізації державної соціальної політики

Автор: 
Шаповалова Е. В.
Автор: 
Нікітіна Н. В.


УДК 364-78

Анотація. У статті розглянуто передумови і принципи формування державної соціальної політики, визначено проблеми розвитку, протиріччя і завдання розробки державної соціальної політики. Надано оцінку поточного соціально-економічного стану України та обґрунтовано необхідність вдосконалення державної соціальної політики. Запропоновано механізм розробки та реалізації державної соціальної політики.

Ключові слова: соціальна політика, механізм, держава, соціальна сфера, соціально-економічні процеси.

Summary. This article describes the background and principles of state social policy, development challenges, contradictions and problems of development of state social policy. The evaluation of the current socio-economic situation in Ukraine are rated and the necessity of improving the state social policy are substantiated. The mechanism of development and implementation of state social policy is developed.

Key words: social policy, mechanism, state, social, socio-economic processes.

Шаповалова Елла Валентинівна, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Донецького національного університету, кандидат економічних наук, доцент.

83049, м. Донецьк, 49, вул. Дм. Козака, буд. 119.

Наукові інтереси: дослідження проблем розвитку соціальної роботи в Україні.

Нікітіна Наталя Вікторівна, асистент кафедри управління персоналом і економіки праці Донецького національного університету.

83012, м. Донецьк, вул. Куйбишева, буд. 169-А, кв. 56.

Наукові інтереси: дослідження проблем розвитку соціальної роботи в Україні.


Шаповалова Е. В. Методологія розвитку та реалізації державної соціальної політики / Шаповалова Е. В., Нікітіна Н. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.139-142.


Файл статьи: