Міграційний потенціал України: мотиваційно­потребовий аспект

Автор: 
Ушенко Н. В.


УДК 314.7

Анотація. У статті висвітлено кількісні параметри демографічної основи міграційного потенціалу України, визначено залежність міграційної поведінки населення від особистих потреб, окреслено пріоритетні напрями регулювання міграційних процесів засобами державної політики.

Ключові слова: міграція, міграційний потенціал, сальдо міграції, міграційна поведінка, потреби, установки, міграційний рух, державна політика.

Summary. The quantitative parameters of demographic fundamentals of migration potential of Ukraine, the dependence of the migration behavior of the population from personal needs were investigated in this article and outlined priority areas of regulation of migration processes through public policy.

Key words: migration, migration potential, net migration, migration behavior, requirements, installation, migration movement, public policy.

Ушенко Наталя Валентинівна, завідувач кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: відтворення людського капіталу, соціально-трудові відносини, економіка знань.


Ушенко Н. В. Міграційний потенціал України: мотиваційно­потребовий аспект / Ушенко Н. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.132-139.


Файл статьи: