Наслідки надконцентрації агропромислового виробництва і земельних ресурсів в Україні

Автор: 
Горпинич О. В.

УДК 332.2.021

Анотація. У статті здійснюється спроба обґрунтувати формулу ціни на право оренди землі та висвітлити тенденції концентрації сільськогосподарських угідь і розмірів підприємства.

Ключові слова: концентрація, ціна права оренди землі, конкурентоспроможність сільськогосподарського виробництва, капіталізація сільського господарства.

Summary. This paper is an attempt to justify the pricing formula for the lease of land and highlight trends in the concentration of farmland and company size.

Key words: concentration, land lease price is right, the competitiveness of agricultural production, the capitalization of agriculture.

Горпинич Оксана Володимирівна, доцент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: ефективність організаційно-економічного реформування сільського господарства.


Горпинич О. В. Наслідки надконцентрації агропромислового виробництва і земельних ресурсів в Україні / Горпинич О. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.40-42.


Файл статьи: