Основні напрямки підвищення конкурентоспроможності виробництва соняшникової продукції

Автор: 
Бритвєнко А. С.


УДК 633.854.78

Анотація. У статті розглянуто основні напрямки підвищення конкурентоспроможності виробництва соняшникової продукції.

Ключові слова: виробництво, гербіциди, конкуренція, ціна, ціноутворення.

Summary. In the article the basic directions of increase of competitiveness of production of sunflower production.

Key words: production, herbicides, competition, price, and pricing.

Бритвєнко Анастасія Сергіївна, асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка та управління аграрних і переробних підприємств.


Бритвєнко А. С. Основні напрямки підвищення конкурентоспроможності виробництва соняшникової продукції / Бритвєнко А. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.100-102.


Файл статьи: