Особливості дебіторської заборгованості підприємств житлово­комунального господарства України

Автор: 
Георгієва А. І.
Автор: 
Колесник Н. В.


УДК 658.153

Анотація. У статті розглянуто особливості дебіторської заборгованості підприємств житлово-комунального господарства України. Зокрема, виявлено шляхи впливу обсягів дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємств житлово-комунального господарства, розроблено методи ефективного управління нею, а також проведено аналіз обсягів дебіторської заборгованості з використанням статистичних даних.

Ключові слова: дебітор, дебіторська заборгованість, фінансовий стан, житлово-комунальне господарство.

Summary. In the article the features of receivables of Housing and Communal Services of Ukraine. In particular, the ways influence of the amount of receivables on the financial condition of housing and communal services, the methods of effective management, as well as an analysis of the receivables using statistical data.

Key words: receivables, accounts receivable, financial condition, housing and utilities.

Георгієва Алла Іванівна старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: облік у бюджетних установах.


Георгієва А. І. Особливості дебіторської заборгованості підприємств житлово­комунального господарства України / Георгієва А. І., Колесник Н. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.158-161.