Особливості трактування економічної категорії «економічна стійкість промислових підприємств»

Автор: 
Скриль О. К.


УДК 332.14:658

Анотація. У статті проаналізовані підходи до трактування економічної категорії «економічна стійкість промислових підприємств». На основі проведеного аналізу сформульовано авторське визначення економічної стійкості промислового підприємства, в якому враховується перелік складових елементів і чітко визначена мета забезпечення економічної стійкості.

Ключові слова: економічна стійкість промислових підприємств, елементи економічної стійкості.

Summary. In the article various approaches to treatment of the economic category «economic stability of industrial enterprises» were analysed. On the basis of the conducted analysis was formulated author’s determination of economic stability of industrial enterprise in which the list of components of the economic stability and a particular purpose of providing economic stability were considered.

Key words: economic stability of industrial enterprises, elements of economic stability.

Скриль Олеся Костянтинівна, аспірант кафедри економіки підприємства Донецького національного університету.

83047, м. Донецьк, вул. Кедріна, буд. 1, кв. 25.

Наукові інтереси: методологічні засади управління економічною стійкістю промислового підприємства, синтез механізмів управління економічною стійкістю промислового підприємства, стійкий розвиток економічних систем.


Скриль О. К. Особливості трактування економічної категорії «економічна стійкість промислових підприємств» / Скриль О. К. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.90-94.


Файл статьи: