Продуктивність праці у промисловості України

Автор: 
Антошкіна Л. І.
Автор: 
Беседін В. Ф.

УДК 331.103.6

Анотація. У статті розглядаються питання визначення й аналізу продуктивності праці у промисловості. Здійснені розрахунки продуктивності праці за видами промислової діяльності, проведений аналіз і показані деякі напрями її підвищення.

Ключові слова: продуктивність праці, промисловість, види промислової діяльності.

Summary. There are rassmatrivayut’sya questions of determination and analila labour productivity in the article. The calculations of the labour after the kinds of industrial activity productivity are carried out, its analysis is conducted and some directions of its increase are rotined.

Key words: labour productivity, industry, types of industrial activity.

Антошкіна Лідія Іванівна, ректор Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка вищої освіти, стратегічне управління підприємством.

Беседін Василь Федорович, професор кафедри економіки підприємства Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: побудова в Україні соціально орієнтованої, регульованої економіки ринкового типу.


Антошкіна Л. І. Продуктивність праці у промисловості України / Антошкіна Л. І., Беседін В. Ф. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.16-22.


Файл статьи: