Рівень і якість життя населення регіонів та їх вплив на соціально­економічну безпеку

Автор: 
Антошкін В. К.

УДК 332.12

Анотація. У статті надано теоретичне обґрунтування категорії «соціальна безпека», зокрема її регіональних особливостей, а також проаналізовано рівень і якість життя населення регіонів.

Ключові слова: соціальна безпека, регіональна безпека, зайнятість населення.

Summary. The article gives a theoretical substantiation of the category of «social security», in particular its regional features, as well as analysis of the level and quality of life in the regions.

Key words: social security, regional security, employment of the population.

Антошкін Вадим Костянтинович, викладач Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: соціально-економічна безпека регіонів України.


Антошкін В. К. Рівень і якість життя населення регіонів та їх вплив на соціально­економічну безпеку / Антошкін В. К. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.95-99.


Файл статьи: