Шляхи реалізації програм соціально­економічного розвитку регіону на кластерних засадах

Автор: 
П’ятак І. В.


УДК 338.242.2

Анотація. У статті досліджуються шляхи реалізації програм соціально-економічного росту регіону на кластерних засадах. З’ясовано, що кластерний підхід є найефективнішим інструментом у процесі реалізації цілей соціально-економічного розвитку регіону.

Ключові слова: сталий соціально-економічний розвиток, кластер, кластерний підхід, кластерна політика, конкурентоспроможність регіону, соціальна сфера.

Summary. This paper investigates the ways of realization of the programs of socio-economic growth of the region on cluster basis. It was found that the cluster approach is the most effective tool for achieving the goals of social and economic development.

Key words: sustainable socio-economic development, cluster, cluster approach, cluster policy, competitiveness of the region, social sphere.

П’ятак Ігор Володимирович, асистент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: сучасна стратегія ціноутворення в Україні.


П’ятак І. В. Шляхи реалізації програм соціально­економічного розвитку регіону на кластерних засадах / П’ятак І. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.123-126.


Файл статьи: