Соціальна політика України: стан та перспективи розвитку

Автор: 
Міхов Л. І.


УДК 364

Анотація. У статті досліджено цілі і сучасний стан соціальної політики України та соціального захисту населення. Надано характеристику сучасним процесам у соціальній сфері.

Ключові слова: соціальна сфера, соціальна політика, соціальний захист населення, допомога з тимчасової непрацездатності, допомога з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога одиноким матерям, допомога з догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, допомога при народженні дитини, допомога з вагітності та пологів.

Summary. The article analyzes The goals and current status of social policies and social protection of the population. The characteristic of the modern processes in the social sphere.

Key words: social policy, social policy, social protection of the population, temporary incapacity allowance, childcare allowances until the age of three assistance to single mothers, assistance in care of a child up to 3 years of age, maternity allowance, maternity allowance.

Міхов Леонід Іванович, професор кафедри економічної теорії Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: удосконалення матеріального стимулювання робітників у сільському господарстві.


Міхов Л. І. Соціальна політика України: стан та перспективи розвитку / Міхов Л. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.127-132.


Файл статьи: