Становлення підприємств холдингового типу у сільському господарстві України: теоретичний аспект

Автор: 
Олійник О. О.
Автор: 
Олійник Т. І.


УДК 338.432:330.131.5

Анотація. Кризисний стан національної економіки стимулює до пошуку шляхів у забезпеченні виробничої стабільності суб’єктів підприємництва, і особливо в аграрному секторі країни. У даному випадку це необхідно розглядати через призму агроінтеграції, яка визначається організаційно-економічною складовою ефективного господарювання.

Ключові слова: сільське господарство, агроінтеграція, агрохолдинг, диверсифікація, інвестиції, виробництво, організаційно-економічні фактори.

Summary. The crisis state of the national economy encourages finding ways to ensure the stability of production entities, especially in agricultural sector. In this case it should be considered in the light of agrointegration which is defined by organizational and economic component of effective management.

Key words: agriculture, agrointegration, agricultural holdings, diversification, investment, production, organizational and economic factors.

Олійник Олег Олександрович, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: інтеграційні процеси у сільському господарстві.

Олійник Тетяна Іванівна, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: управління виробничою складовою інтегрованих сільськогосподарських підприємств.


Олійник О. О. Становлення підприємств холдингового типу у сільському господарстві України: теоретичний аспект / Олійник О. О., Олійник Т. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.73-77.


Файл статьи: