Сучасні тенденції державної фінансової підтримки аграрного сектору країн СНД

Автор: 
Комарова І. В.

УДК 336.02:351:338.43

Анотація. Розглянуто динаміку та структуру державної підтримки аграрного сектору країн СНД порівняно із загальносвітовими тенденціями. Виявлено особливості підтримки сільського господарства в Україні.

Ключові слова: підтримка виробників сільгосппродукції, підтримка споживачів сільгосппродукції, фінансування загальних послуг, загальний рівень підтримки, Україна, Росія, Казахстан, ОЕСР, ЄС.

Summary. An author considered a dynamics and structure of state support agrarian to the sector of countries of the CIS and compared her to the world tendencies. The features of support of agriculture are educed in Ukraine.

Key words: Producer Support Estimate, Consumer Support Estimate, General Services Support Estimate, Total Support Estimate, Ukraine, Russia, Kazakhstan, OECD, EU.

Комарова Інна Валентинівна, доцент кафедри фінансів і кредиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: сучасні проблеми фінансової політики України.


Комарова І. В. Сучасні тенденції державної фінансової підтримки аграрного сектору країн СНД / Комарова І. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.143-149.


Файл статьи: