Вдосконалення моніторингу функціонування туристичної сфери на основі впровадження системи показників її ефективності

Автор: 
Соловйов Д. І.


УДК 332.146.2

Анотація. У статті обґрунтовано доцільність вдосконалення моніторингу функціонування туристичної сфери на основі формування системи показників, які всебічно використовуються при оцінці її ефективності. Запропонована класифікація показників ефективності туризму надасть змогу більш комплексно та детально підходити до аналізу результатів діяльності туристичної сфери.

Ключові слова: державне регулювання туристичної сфери, туризм, туристична сфера.

Summary. In the article the feasibility of improving the monitoring of the functioning of tourism industry based on the formation of a system of indicators that comprehensively used for assessing its effectiveness. The classification performance of tourism will enable more comprehensive and detailed approach to the analysis of the performance of the tourism industry.

Key words: government regulation оf tourism, recreation, tourism, tourist branch, tourist industry.

Соловйов Денис Ігорович, старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: державне регулювання курортно-туристичної діяльності.


Соловйов Д. І. Вдосконалення моніторингу функціонування туристичної сфери на основі впровадження системи показників її ефективності / Соловйов Д. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.63-66.


Файл статьи: