Використання наукових підходів та методів при формуванні рекреаційно­туристичних кластерних структур

Автор: 
Рюміна Є. Л.


УДК 911.338.48

Анотація. У статті розглянуто особливості застосування наукових підходів та методів при формуванні рекреаційно-туристичних кластерних структур.

Ключові слова: рекреаційно-туристична діяльність, кластерні структури, наукові підходи та методи, рекреаційне районування, картографічне моделювання.

Summary. The peculiarities of scientific approaches and methods for the formation of recreation and tourism cluster structures.

Key words: recreation and tourism activities, cluster structures, scientific approaches and methods, recreational zoning, cartographic modeling.

Рюміна Євгенія Леонідівна, асистент кафедри менеджменту організацій Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: організаційно-економічна сутність формування кластерів.


Рюміна Є. Л. Використання наукових підходів та методів при формуванні рекреаційно­туристичних кластерних структур / Рюміна Є. Л. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.87-90.


Файл статьи: