Вплив чинників на динаміку золотовалютних резервів національного банку України

Автор: 
Степанова В. О.

УДК 336.743.22:336.722.8

Анотація. У статті досліджено механізми формування та визначення оптимальної структури золото-валютних резервів держави, а також здійснено аналіз впливу чинників на їх динаміку.

Ключові слова: Національний банк України, золотовалютні резерви, управління золотовалютними резервами, оптимальна структура резервів.

Summary. The article studied the mechanisms of forming and determination of optimal structure of gold-value backlogs of the state, and also the analysis of influence of factors is on their dynamics.

Key words: the National bank of Ukraine, gold-value backlogs, management by gold-value backlogs, optimal structure of reserves.

Степанова Вікторія Олександрівна старший викладач кафедри фінансів і кредиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні.


Степанова В. О. Вплив чинників на динаміку золотовалютних резервів національного банку України / Степанова В. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.154-157.


Файл статьи: