Вплив інноваційного розвитку на процес сегментації ринку праці в умовах глобалізації

Автор: 
Семикіна М. В.
Автор: 
Красножон Н. С.


УДК 331.5

Анотація. У статті розглянуто вплив інноваційного розвитку економіки на трансформаційні процеси ринку праці, визначено сутність та особливості сегментації ринку праці в умовах інноваційного розвитку. Обґрунтовано та доведено провідну роль інноваційного розвитку у процесі сегментації ринку праці.

Ключові слова: глобалізація, інноваційний розвиток, ринок праці, інноваційна праця, сегментація ринку праці в умовах інноваційного розвитку.

Summary. The article examines the impact of economic development on innovative transformation of the labor market, the essence and features of the segmentation of the labor market in terms of innovation. Substantiated and proven leadership role in the development of innovative segmentation of the labor market.

Key words: globalization, innovation development, labor market, innovative work, labor market segmentation in terms of innovative development.

Семикіна Марина Валентинівна, завідувач кафедри економіки та організації виробництва Кіровоградського національного технічного університету, доктор економічних наук, професор.

25006, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, просп. Університетський, 8.

Наукові інтереси: мотивація продуктивної праці, трудовий потенціал, конкурентоспроможність персоналу, ефективна зайнятість, економічні та соціальні ризики.

Красножон Н. С., старший викладач кафедри економіки праці та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету, кандидат економічних наук.

25031, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, буд. 26, кор. 1, кв. 65.

Наукові інтереси: ринок праці, процес сегментації на ринку праці, інноваційний розвиток.


Семикіна М. В. Вплив інноваційного розвитку на процес сегментації ринку праці в умовах глобалізації / Семикіна М. В., Красножон Н. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.59-62.


Файл статьи: