Антикризове управління підприємствами сфери туристично­рекреаційних послуг

Автор: 
Міхов Л. І.


УДК 338.48

Анотація. У статі досліджено сучасний стан розвитку туристично-рекреаційного господарства України, досліджено та узагальнено засади антикризового управління підприємствами сфери.

Ключові слова: туристична галузь, готельне господарство, туристична індустрія, готельний комплекс, готелі та інші місця для тимчасового проживання, мотелі, готельно-офісні центри, кемпінги.

Summary. The article investigates the current state of development of the tourism-recreational economy of Ukraine, principles of crisis management by enterprises of sphere are studied and generalized.

Key words: tourism, hotel industry, tourism industry, the hotel complex, hotels and other places for temporary accommodation, motels, hotels, business centers, campsites.

Міхов Леонід Іванович, професор кафедри економічної теорії Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: удосконалення матеріального стимулювання робітників у сільському господарстві.


Міхов Л. І. Антикризове управління підприємствами сфери туристично­рекреаційних послуг / Міхов Л. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.77-79.


Файл статьи: