Бюджетне управління як інструмент підвищення ефективності діяльності торговельних мереж супермаркетів

Автор: 
Ушенко Н. В.
Автор: 
Пісарюк С. М.


УДК 658.5:339.372.84

Анотація. У статті розглядаються питання розробки ефективної системи бюджетного управління для отримання необхідної контрольно-аналітичної інформації, що дозволить приймати обґрунтовані управлінські рішення на підприємствах мережі супермаркетів. В основу визначення методичного підходу до формування бюджетного управління мережі супермаркетів було покладено визначення потреби в контрольно-аналітичній інформації на кожному з етапів розробки та реалізації управлінських рішень.

Ключові слова: бюджетне управління, торговельне підприємство, мережа супермаркетів, управлінське рішення.

Summary. The article deals with the development of an effective system of budgetary control to obtain the necessary control and analytical information that will make informed management decisions in enterprises of supermarket chain. The definition of methodical approach to form budget management of supermarket chain was the determination of the need for control and analytical information at each stage of the development and implementation of management decisions.

Key words: budgeting, trading enterprise, supermarket retail chain, management solutions.

Ушенко Наталя Валентинівна, завідувач кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: відтворення людського капіталу, соціально-трудові відносини, економіка знань.

Пісарюк Світлана Миколаївна, асистент кафедри менеджменту організації Севастопольського державного університету.

99038, м. Севастополь, пр. Жовтневої Революції, 40/8–30.

Наукові інтереси: аналіз господарської діяльності, конкурентоспроможність торговельних підприємств, управління економічною ефективністю торговельних підприємств.


Ушенко Н. В. Бюджетне управління як інструмент підвищення ефективності діяльності торговельних мереж супермаркетів / Ушенко Н. В., Пісарюк С. М. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.99-102.


Файл статьи: