Ефективність використання кадрового потенціалу підприємств аграрного сектору економіки

Автор: 
Кірова Л. Л.


УДК 331.108

Анотація. У статті досліджено механізм формування кадрового потенціалу підприємства, визначено шляхи підвищення ефективності механізму використання кадрового потенціалу підприємствами аграрного сектору економіки.

Ключові слова: ринок праці, трудовий потенціал, трудові ресурси, ринковий механізм, державний механізм, кадровий потенціал, внутрішньопідприємницький механізм.

Summary. The article examines the mechanism of formation of personnel potential of the enterprise, identify ways to improve the efficiency of the mechanism for the use of personnel potential of the enterprises of the agrarian sector of the economy.

Key words: labour market, labour potential, human resources, market mechanism, the state mechanism, human resources, vnutri mechanism.

Кірова Людмила Леонідівна, старший викладач кафедри економічної теорії Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: проблеми формування та розвиток сільськогосподарської кооперації.


Кірова Л. Л. Ефективність використання кадрового потенціалу підприємств аграрного сектору економіки / Кірова Л. Л. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.71-77.


Файл статьи: