Формування інтеграційних структур в агробізнесі

Автор: 
Олійник О. О.
Автор: 
Олійник Т. І.


УДК 631.157:338.43:330.74

Анотація. У статті розкрито передумови утворення інтеграційних структур в агробізнесі. Визначено організаційно-економічні фактори впливу на розвиток інтеграційних об’єднань у сільському господарстві та перспективи їх функціонування в умовах ринкової економіки.

Ключові слова: інтеграція, агробізнес, агрохолдинг, управління, організаційно-економічні фактори, сільськогосподарське виробництво, концентрація, диверсифікація.

Summary. In the article the background of integration structures in agribusiness. Defined organizational and economic factors influence the development of integration associations in agriculture and the prospects for their functioning market economy.

Key words: integration, agribusiness, agricultural holding, management, organizational and economic factors, agricultural production, concentration, diversification.

Олійник Олег Олександрович, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: інтеграційні процеси у сільському господарстві.

Олійник Тетяна Іванівна, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: управління виробничою складовою інтегрованих сільськогосподарських підприємств.


Олійник О. О. Формування інтеграційних структур в агробізнесі / Олійник О. О., Олійник Т. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.87-90.


Файл статьи: