Формування маркетингової стратегії стабілізації підприємств сфери туризму

Автор: 
Бондар І. К.


УДК 330:338.48

Анотація. У статті на основі теоретичного аналізу наукових підходів та їх узагальнення здійснено дослідження теоретичних і практичних аспектів формування маркетингової стратегії стабілізації на підприємствах сфери туризму.

Ключові слова: туризм, туристичні підприємства, маркетингові стратегії.

Summary. The article is based on a theoretical analysis of scientific approaches and synthesis of the research of the theoretical and practical aspects of formation of marketing strategy to stabilize the business tourism.

Key words: tourism, tourist agencies, marketing strategies.

Бондар Інтерна Касянівна, професор кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка сфери послуг, соціально-трудові відносини.


Бондар І. К. Формування маркетингової стратегії стабілізації підприємств сфери туризму / Бондар І. К. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.54-57.


Файл статьи: