Формування системи моніторингу інвестиційного розвитку сільськогосподарських підприємств

Автор: 
Вишняк Г. О.


УДК 336.64

Анотація. У статті досліджено процес формування системи моніторингу інвестиційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Розроблено дерево стратегічних цілей інвестиційного розвитку та відповідні етапи їхнього досягнення в системі моніторингу.

Ключові слова: моніторинг, цілі, етапи, реагування, система.

Summary. This article explores the formation of the monitoring system of investment farms. Developed tree strategic objectives of the investment and appropriate steps to achieve them in the monitoring system.

Key words: monitoring, targets, milestones, response, system.

Вишняк Ганна Олегівна, аспірант кафедри економіки підприємств і управління трудовими ресурсами Луганського національного аграрного університету.

91016, м. Луганськ, кв. Ольховський, 12/1.

Наукові інтереси: інвестиційна діяльність.


Вишняк Г. О. Формування системи моніторингу інвестиційного розвитку сільськогосподарських підприємств / Вишняк Г. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.58-62.


Файл статьи: