Індикатори сталого економічного розвитку регіону

Автор: 
Клименко А. А.


УДК 316.323.65

Анотація. У статті розглянуто характеристики індикаторів сталого економічного розвитку регіону, визначено сталість регіонального розвитку, запроваджено концепції сталого розвитку в Україні.

Ключові слова: індикатор, критерій, консенсус, легітимність, моніторинг, оцінка, показник, потенціал, сталість, трансформація.

Summary. The article concerns the description of indicators for sustainable regional economic development, determining The sustainability of regional development, the introduction of sustainable development in Ukraine.

Key words: indicator, criterion, consensus, legitimacy, monitoring, evaluation, index, potential, sustainability, transformation.

Клименко Анна Анатоліївна, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: регіональні стратегії управління сталим розвитком аграрного ринку.


Клименко А. А. Індикатори сталого економічного розвитку регіону /Клименко А. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.115-118.


Файл статьи: