Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності та економічного зростання держави

Автор: 
Єлісєєнко О. В.
Автор: 
Скобєлєва Г. С.


УДК 330.341

Анотація. У статті розглядаються питання реалізації інноваційної діяльності як найважливішої основи для забезпечення сталого економічного зростання та конкурентоспроможності економічної системи. Доведено, що тільки країни, що проводять активну інноваційну політику і створюють сприятливий економічний клімат для розвитку інновацій, демонструють високі темпи економічного розвитку, сильну конкурентоспроможність вироблених товарів і послуг на міжнародних ринках.

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, економіка України, механізм, інноваційна діяльність, конкурентоспроможність.

Summary. The article deals with the implementation of innovation as an important basis for sustainable economic growth and competitiveness of the economic system. We prove that the only country with active innovation policy and creating a favorable economic climate for innovation, demonstrating high rates of economic growth, strong competitiveness of goods and services in international markets.

Key words: innovation, innovative development, the economy of Ukraine, mechanism, innovation activity, competitiveness.

Єлісєєнко Олена Володимирівна, асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах світового господарства.

Скобєлєва Ганна Сергіївна, асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: розвиток інвестиційноіноваційної діяльності промислових підприємств України.


Єлісєєнко О. В. Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності та економічного зростання держави / Єлісєєнко О. В., Скобєлєва Г. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — С.10-14.


Файл статьи: