Інструменти маркетингу в масложировій галузі

Автор: 
Бритвєнко С. В.


УДК 339.138

Анотація. У статті проаналізовано маркетингові інструменти, характерні для харчової промисловості України, на основі яких проведено кількісне дослідження рівня сприйняття маркетингових заходів методом Needs & Gaps Analysis. Проведено класифікацію основних елементів маркетингового комплексу з видокремленням атрибутів, що підлягають дослідженню в масложировій галузі України.

Ключові слова: харчова промисловість, масложирова галузь, Needs & Gaps Analysis.

Summary. The article analyzes marketing tools, typical for the food industry of Ukraine, on the basis of which the quantitative study of the perception level marketing method Needs & Gaps Analysis. The classification of the main elements of the marketing mix with a selection of attributes to be investigated in the oil and fat industry of Ukraine.

Key words: food industry, oil industry, Needs & Gaps Analysis.

Бритвєнко Сергій Володимирович, аспірант кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: маркетинг в масложировій промисловості.


Бритвєнко С. В. Інструменти маркетингу в масложировій галузі / Бритвєнко С. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.30-31.


Файл статьи: