Інтелектуальна база конкурентного підприємства

Автор: 
Антошкіна Л. І.
Автор: 
Вісящев В. А.


УДК 33.658

Анотація. Розкрито і оцінено закономірності створення умов для конкурентного зростання підприємств реальної економіки розвинених країн.

Ключові слова: глобалізація світової економіки, економічне зростання, умови і фактори, реальна економіка, підприємство, конкурентоспроможність, наука і виробництво, системні зв’язки, інтелектуальна база, інновації.

Summary. Regularities of creation of conditions for the competitive growth of the real economy of developed countries are exposed and evaluated.

Key words: globalization of the world economy, economic growth, conditions and factors, the real economy, enterprise, competitiveness, science and production, system communications, intellectual basis, innovation.

Антошкіна Лідія Іванівна, ректор Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: економіка вищої освіти, стратегічне управління підприємством.

Вісящев Володимир Андрійович, завідувач кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: управління проектами, стратегічне управління підприємством, ресурсне забезпечення управління національним господарством.


Антошкіна Л. І. Інтелектуальна база конкурентного підприємства / Антошкіна Л. І., Вісящев В. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.15-27.


Файл статьи: