Інвестиційна політика підприємств у сфері харчової промисловості

Автор: 
Бритвєнко А. С.


УДК 338.439

Анотація. У статті наведено основні аспекти орієнтації інвестиційної політики підприємств у сфері харчової промисловості України, проаналізовано сучасний стан галузі та тенденції її розвитку, здійснено оцінку основних економічних показників підприємств харчової промисловості та наведено завдання, вирішення яких дасть змогу покращити економічний стан країни в цілому.

Ключові слова: харчова промисловість, інвестиції, експорт.

Summary. The article describes the main aspects of the orientation of the investment policy of the enterprises in the food industry of Ukraine, analyses the current state of the industry and the tendencies of its development, the main economic indicators of enterprises of food industry and summarizes the tasks that will improve the economic condition of the country as a whole.

Key words: food industry, investment, exports.

Бритвєнко Анастасія Сергіївна, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: економіка й управління аграрних та переробних підприємств.


Бритвєнко А. С. Інвестиційна політика підприємств у сфері харчової промисловості / Бритвєнко А. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.27-29.


Файл статьи: