Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств

Автор: 
Горяча О. Л.
Автор: 
Сільченко І. А.


УДК 346.543:621

Анотація. Стаття присвячена розгляду теоретичних положень та обґрунтуванню методико-прикладних рекомендацій з удосконалення інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інвестиційні ресурси, підприємства машинобудування, інвестиційне забезпечення, показники оцінювання, система моніторингу, фонд інноваційного розвитку підприємства.

Summary. The Article is sanctified to consideration of theoretical positions and ground of the applied recommendations from the improvement of the investment providing of innovative activity of machine-building enterprises.

Key words: innovations, innovative activity, investment resources, machine-building enterprises, investment providing, indexes of evaluation, system of monitoring, innovative growth of enterprise fund.

Горяча Оксана Любомирівна, доцент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: фінансові послуги, фінансові ринки, фінансові посередники, інвестиційна діяльність.

Сільченко Ірина Анатоліївна, старший викладач кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка й організація інноваційної діяльності підприємства.


Горяча О. Л. Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / Горяча О. Л., Сільченко І. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.66-70.


Файл статьи: