Кластеризація підприємств як чинник інноваційних та інтеграційних процесів розвитку регіональної економіки

Автор: 
Пятак І. В.


УДК 339.18:332.12

Анотація. У статті узагальнено основи кластеризації підприємств та її вплив на інтеграційні процеси розвитку регіональної економіки.

Ключові слова: активи підприємств, інноваційний прогрес, інтеграційний процес, вертикальна інтеграція, горизонтальна інтеграція, кластеризація підприємств, кластерний підхід, кооперація, мережева модель розвитку.

Summary. The article summarizes the basics of clustering businesses and its impact on the integration process of regional economic development.

Key words: assets, innovative progress, the integration process, vertical integration, horizontal integration, clustering of enterprises, cluster approach, cooperation, network model development.

Пятак Ігор Володимирович, асистент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: сучасна стратегія ціноутворення в Україні.


Пятак І. В. Кластеризація підприємств як чинник інноваційних та інтеграційних процесів розвитку регіональної економіки / Пятак І. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.119-122.


Файл статьи: