Маркетингові аспекти розвитку підприємств при наданні агротуристичних послуг

Автор: 
Шквиря Н. О.

УДК 338.432.5:796.5

Анотація.
Визначено сутність, завдання та передумови розвитку агротуризму в сільській місцевості. Обґрунтовано особливості та проблеми маркетингу при наданні агротуристичних послуг. Запропоновано ефективні інформаційно-комунікаційні технології маркетингу при просуванні в Інтернеті агротуристичних послуг.

Ключові слова:
агротуризм, агротуристичні послуги, маркетинг, сільськогосподарські підприємства, інформаційно-комунікаційні технології маркетингу, реклама.

Summary.
The essence, objectives and prerequisites for the development of agrotourism in rural areas is defined. The features and marketing problems in the provision of agro-tourist services are grounded. Effective information and communication technologies in promoting the marketing of agro-tourist services on the Internet are offered.

Key words:
аgritourism, agritourism services, marketing, agricultural enterprises, information and communication technology of marketing, advertising.

Шквиря Наталя Олександрівна,
доцент кафедри маркетингу Таврійського державного агротехнологічного університету, кандидат економічних наук, доцент.

72313, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Пушкіна, 15.

Наукові інтереси:
стратегічний маркетинг.
Шквиря Н. О. Маркетингові аспекти розвитку підприємств при наданні агротуристичних послуг / Шквиря Н. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.107-110.

Файл статьи: