Матриця сильних і слабких сторін, які впливають на сфери фінансової діяльності машинобудівних підприємств

Автор: 
Розумович Н. Ф.


УДК 336.02:001.892:339.137.2(043.5)

Анотація. У статті виявлено фактори впливу на стратегічний фінансовий розвиток машинобудівних підприємств для відображення слабких і сильних сторін їхньої фінансової діяльності в розрізі різних напрямів, що дозволяє швидко оцінити фінансову позицію підприємства в основних його контурах, а також виявити комплекс причин, що обумовлюють потрапляння цих підприємств в кризові ситуації.

Ключові слова: фінансова стратегія, фінансова діяльність, стійкий розвиток, машинобудівне підприємство.

Summary. The article aims to identify factors influencing the strategic development of financial engineering companies to display the strengths and weaknesses of their financial activities in the context of different directions. This allows you to quickly assess the financial position of the company in its main outlines, and reveal complex reasons for the falling of companies in crisis situations.

Key words: financial strategy, finance, sustainability, engineering enterprise.

Розумович Наталія Федорівна, асистент кафедри фінансів ПВНЗ «Галицька академія».

76019, м. Івано-Франківськ, вул. Заклинських, 8/10.

Наукові інтереси: розробка фінансової стратегії конкурентоспроможності машинобудівних підприємств.


Розумович Н. Ф. Матриця сильних і слабких сторін, які впливають на сфери фінансової діяльності машинобудівних підприємств / Розумович Н. Ф. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.95-98.


Файл статьи: